VeteranAkce.cz

Vaše soutěž v našem systému

Systém VeteranAkce.cz je primárně určen pro pořadatele srazů a soutěží historických vozidel. Sestává z těchto modulů:

Registrace na akci

Systém umožní registraci účastníka na akci. Na základě nastavených parametrů zkontroluje zda je vozidlo na akci vhodné a přiřadí ho do některé z definovaných kategorií. Přidělí mu také startovní číslo. Přihláška čeká na schválení administrátorem akce nebo přiděleným uživatelem (správce registrací). Po schválení přihlášky je účastník informován emailem.

Před začátkem samotné akce je příjem ukončen a pořadatel si může exportovat informace o registrovaých účastnících včetně tisku přihlášek.

Příjem na místě

Druhý modul umožňuje práci přímo v místě pořádání akce. Pracuje ve dvou režimech - kontrola předem přihlášených a registrace nových účastníků. Předem přihlášený účastník je nalezen dle přiděleného startovního čísla nebo dle jména a příjmení. Pracovník příjmu s ním zkontroluje přihlášku a opraví případně doplní informace. Účastník podepíše přihlášku. V případě nových účastníků si tito bokem vyplní prázdnou přihlášku a pracovník příjmu jí zapíše do systému. Příjem je ukončen tiskem startovní listiny.

Pokladna

Na základě příjmu účastníků a nastavených kritérii (startovní cena v jednotlivých kategorií, cena za stravu a počet spolujezdců) systém počítá kolik má účastník zaplatit. Dále systém eviduje příjmy a slouží jako kontrola pokladny. Nejedná se o evidenci tržeb ve smyslu zákona o elektronické evidenci tržeb!

Bodování a vyhodnocení

Systém umožňuje zadávat jednotlivým účastníkům trestné body. Následně sestavuje výsledkové tabulky pro všechny kategorie i celkové pořadí

Cena

PoložkaMiniLightMediumFull
Zápis do kalendářeANOANOANOANO
Online registraceNEANOANOANO
Příjem na místěNENEANOANO
PokladnaNENENEANO
VýsledkyNENENEANO
CENAZDARMA1.200,-2.200,-3.000,-

Objednávejte telefonicky na telefonu +420 728 364 157 nebo na emailu milan.krsek@seznam.cz